Har I ikke modtaget jeres pakke?

Er det pakken til børn 0-6 år - så kontakt Ida.
Er det pakken til børn 7-15 år - så kontakt Charlotte.
Er det pakken til søndagsarrangementet - så kontakt Sune.

Charlotte Juul

Projektleder
Danmarks Naturfredningsforening

Tlf. 51 46 01 02
Mail: cju@dn.dk

Thomas Neumann

Naturvejleder
Danmarks Naturfredningsforening

Tlf. 30 23 37 70
Mail: neumann@dn.dk

Sune Møller Petersen

Naturpædagogisk vejledning
Friluftsrådet

Tlf. 24 67 66 43
Mail: smp@friluftsraadet.dk

Ida Kryger

Naturpædagogisk vejledning institutioner
Friluftsrådet

Tlf. 24 65 70 99
Mail: ikr@friluftsraadet.dk