Naturens Dag

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet "bevægelse i naturen".

Børn, der bruger naturen, er sunde, glade og vokser op som ansvarlige mennesker, der benytter og beskytter naturen. Derfor er det bekymrende, at en Gallup-undersøgelse viser, at børn i dag kun er halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn.

Naturens Dag afholdes hvert år for familier anden søndag i september og for skoler og institutioner i ugen op til. Formålet med Naturens Dag er at få børn mere ud i naturen hele året. Naturens Dag åbner dørene til naturen og viser, at det er både nemt og sjovt at få gode naturoplevelser.

Årets tema er bevægelse i naturen

Sneglens omhyggelige færd henover din håndflade. Harens lynglimt af en spurt henover marken. Naturen fascinerer os, når den bevæger sig. Og det gør den hele tiden. Dyr, planter, svampe, vand og sand. Det står aldrig helt stille. Og naturen inviterer os til at bevæge sig med den. Til forskel fra byrummet, så er naturen mere bølget, og den udfordrer og former nye bevægelser hen over bakker, ned i dale og op i træerne. Udsigterne i naturen er i sig selv bevægende.Naturens Dag 2018 skal inspirere dig til en masse bevægelse. Insektvæddeløb, fuglenes flugt, flyvende mælkebøttefrø og edderkoppens hurtige angreb. Kom med ud og følg med i naturens mange tempi. Bevæg dig selv, langsomt eller hurtigt, og bliv bevæget og betaget af Danmarks skønne natur.

Bag om Naturens Dag

Danmarks Naturfredningsforening oprettede Naturens Dag i 2004 som en årlig mærkedag. Årsagen er, at børn er langt mindre ude i naturen i dag end deres forældre og bedsteforældres var. Elektroniske medier og skemalagte aktiviteter dominerer hverdagen og efterlader ikke megen plads til leg og oplevelser i den friske luft. Derfor afholder vi hvert år Naturens Dag for at give børn og deres familier en anledning til at genopdage naturen.

I 2017 deltog ca. 154.500 børn på Naturens Dag i anden uge af september, mens ca. 60.000 danskere troppede op på Naturens Dag om søndagen.

Siden 2010 har Naturens Dag været et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

I 2010 modtog Naturens Dag årets kommunikationspris.

Om parterne bag Naturens Dag

Friluftsrådet støtter og opmuntrer til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager interesser og behov for 85 medlemsorganisationer samt for befolkningen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. DN er landets største natur- og miljøorganisation med 130.000 medlemmer og ca. 1.300 frivillige aktive.

Nordea-fonden støtter Naturens Dag med 2,3 mio. kr. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer sundhed, motion, natur og kultur. Se mere om Nordea-fonden

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet samarbejder desuden med en række organisationer og kommuner, som er med til at realisere Naturens Dag. Uden deres bidrag ville vi ikke være i stand til at afholde Naturens Dag.

Samarbejdspartnere

Naturvejlederforeningen i Danmark er et forum for naturvejledere og andre, der arbejder med naturvejledning, naturformidling og miljøvejledning. Foreningen har omkring 350 medlemmer. Se mere på natur-vejleder.dk

Fjordens Dag på Fyn afholdes på Naturens Dag og danner rammen for en bred vifte af aktiviteter med fokus på natur, friluftsliv, miljø og sundhed. Gennem gode oplevelser, der skaber glæde, opfordres folk til at tage vare på naturen. Se mere på fjordensdag.dk