13. september 2020 15:00
7830 Vinderup, Holstebrovej 38
Den store P-plads syd for Rydhave Slot.
Bliv klogere på Rydhave Skov og hvad "Naturskov" er for en størrelse. Skovfoged Jens Peter Clausen vil guide os rundt i skoven og vil bla. fortælle om projektet Naturskov. Rydhave Skov er udpeget til at være en af de skove i Danmark, der lader væltede træer blive liggende. Alle er meget velkommen.

13. september 2020 15:00 - 17:00

Skovfoged Jens Peter Clausen vil guide os rundt i Rydhave Skov. Rydhave Skov er udpeget til at være en af de skove i Danmark, der bla. lader væltede træer blive liggende.
Alle er meget velkommen. Nyd evt. en medbragt kop kaffe inden vi starter.
Turen er arrangeret i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland.

Rydhave Skov er kendt for at være Danmarks vestligst beliggende naturlige bøgeskov og er kendetegnet ved at have en artsrig flora og fauna. Allerede i 1994 blev ca. 9 ha. af skoven udlagt som urørt skov og den resterende del af skoven blev underlagt en mere ekstensiv drift. Men vedtagelsen af Naturpakken i 2016, blev de resterende ca. 22 hektar af skoven udpeget som anden biodiversitetsskov.

På en vandretur i skoven vil skovfogeden vise eksempler på, hvad disse naturtiltag betyder i praksis for skoven – samt fortælle om Naturstyrelsens planer for planer for området.

Iht. Corona-bestemmelserne må der max deltage 100 personer.

Holstebrovej 38, Vinderup 7830

DN Holstebro
  • Tilmelding ikke nødvendig