13. september 2020 12:00
2720 København, Damhusdæmning...
Mødested: Kiosken ved Damhussøen, Damhusdæmningen 2B
Oplev Damhussø- og eng med Enggruppen og Energi og Vandværkstedet! Enggruppen har flotte plancher om, hvad man kan finde, høslæt-demonstration og planer om naturgenopretning. Vandværkstedet sejler børnene ud på fisketur på søen. Bagefter kan jeres børn gå på oplevelse med Lions klub.

13. september 2020 12:00 - 16:00

Enggruppen i Vanløse er en lokal beboerforening, som har udgivet en lang række publikationer om Damhussøens og engens flora og fauna, og desuden har de arbejdet praktisk på en naturgenopretning af Harrestrup Å og større biodiversitet på Engen bl.a. via en høsletgruppe og biavl. De viser en flot planche-udstilling om deres arbejde. Desuden kan man forsøge sig med at føre en le.

Energi-Vandværkstedet fra Roskildevejen (det tidligere Valby Vandværk) sejler børnene ud med båd for at se, hvad dykkere i våddragter kan fiske op fra søens bund, og de hører også om søens tilstand som levested. Til dagligt modtager de klasser fra især Københavns kommune, som de underviser i klima, energi og søens biodiversitet.

Lions i Rødovre stiller også op samme sted med varierede børnelege med konkurrencer. Pandekagelavning over åben ild.

Læs mere: www.vanloese.dk/enggruppen/index.htm + http://energiogvandvaerkstedet.dk/

Kontakt:
Per Stengade, ps@perstengade.dk
Anne-Mette Ibsen, amdi.ibsen@gmail.com

Damhusdæmningen 2, København 2720

DN Rødovre
  • Tilmelding ikke nødvendig