Om Naturens Dag

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet "Mangfoldighed i naturen".

Børn, der bruger naturen, er sunde, glade og vokser op som ansvarlige mennesker, der benytter og beskytter naturen. Derfor er det bekymrende, at en Gallup-undersøgelse viser, at børn i dag kun er halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn.

Naturens Dag afholdes hvert år for familier anden søndag i september og for skoler og institutioner i ugen op til.

Årets tema 2017

Naturens Dag har hvert år et tema. I år er det Mangfoldighed i naturen. Den danske natur er mangfoldig på grund af det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Det kaldes biodiversitet. Men naturen er også mangfoldig, fordi mange forskellige mennesker bruger den, lever i den og lever af den. Naturen er noget, vi alle har tilfælles og som binder os sammen. Piger og drenge, børn og voksne. Folk, der er født i Danmark, og dem, som er kommet til senere.

På Naturens Dag fejrer vi naturen. Brug lejligheden til at hjælpe jeres børn ind i naturens verden og giv dem viden, nærhed og et sundt forhold til vores naturlige omgivelser. Årets tema er en invitation til at arbejde med biodiversitet, som fx kan gøres gennem udfoldelsen af forskellige dyr og planter eller sjældne og truede arter. Temaet er samtidig en invitation til at sætte fokus på naturen som et fælles grundlag for alle mennesker.

Bag om dagen

Danmarks Naturfredningsforening oprettede Naturens Dag i 2004 som en årlig mærkedag. Årsagen er, at børn er langt mindre ude i naturen i dag end deres forældre og bedsteforældres var. Elektroniske medier og skemalagte aktiviteter dominerer hverdagen og efterlader ikke megen plads til leg og oplevelser i den friske luft. Derfor afholder vi hvert år Naturens Dag for at give børn og deres familier en anledning til at genopdage naturen.

I 2016 deltog ca. 90.000 børn på Naturens Dag i anden uge af september, mens ca. 80.000 danskere troppede op på Naturens Dag om søndagen.

Siden 2010 har Naturens Dag været et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

I 2010 modtog Naturens Dag årets kommunikationspris.

Om partnerne bag

Friluftsrådet støtter og opmuntrer til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager interesser og behov for 85 medlemsorganisationer samt for befolkningen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. DN er landets største natur- og miljøorganisation med 130.000 medlemmer og ca. 1.500 frivillige aktive.

Nordea-fonden støtter Naturens Dag med 2,3 mio. kr. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer sundhed, motion, natur og kultur. Se mere om Nordea-fonden

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet samarbejder desuden med en række organisationer og kommuner, som er med til at realisere Naturens Dag. Uden deres bidrag ville vi ikke være i stand til at afholde Naturens Dag.

Samarbejdspartnere

Naturvejlederforeningen i Danmark er et forum for naturvejledere og andre, der arbejder med naturvejledning, naturformidling og miljøvejledning. Foreningen har omkring 350 medlemmer. Se mere på natur-vejleder.dk


Fjordens Dag på Fyn afholdes på Naturens Dag og danner rammen for en bred vifte af aktiviteter med fokus på natur, friluftsliv, miljø og sundhed. Gennem gode oplevelser, der skaber glæde, opfordres folk til at tage vare på naturen. Se mere på fjordensdag.dk