Om Naturens Dag

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet "bevægelse i naturen".

Børn, der bruger naturen, er sunde, glade og vokser op som ansvarlige mennesker, der benytter og beskytter naturen. Derfor er det bekymrende, at en Gallup-undersøgelse viser, at børn i dag kun er halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn.

Naturens Dag afholdes hvert år for familier anden søndag i september og for skoler og institutioner i ugen op til.

Årets tema er "Bevægelse i naturen"

Alle og alt i naturen bevæger sig. Dyr, planter, svampe, vand ja og selv sand bevæger sig. Det er netop bevægelsen i naturen, der fascinerer os. Sneglens langsomme færd henover håndfladen ligesom harens spurt over marken henrykker børn såvel som voksne. Naturen får os til at bevæge os mere end byrummet gør, og den næste bakketop og udsigt lokker – og den kan være bevægende. Bliv inspireret til at lave masser af aktiviteter, koldbøtter ned ad bakken og flydende pinde i åen for de mindste, insektvæddeløb, fuglenes flugt, flyvende mælkebøttefrø og edderkoppens hurtige angreb. Bevæg jer selv - langsomt eller hurtigt, bliv bevæget og betaget, gerne sammen med mange andre på Naturens Dag 2018.

Bag om dagen

Danmarks Naturfredningsforening oprettede Naturens Dag i 2004 som en årlig mærkedag. Årsagen er, at børn er langt mindre ude i naturen i dag end deres forældre og bedsteforældres var. Elektroniske medier og skemalagte aktiviteter dominerer hverdagen og efterlader ikke megen plads til leg og oplevelser i den friske luft. Derfor afholder vi hvert år Naturens Dag for at give børn og deres familier en anledning til at genopdage naturen.

I 2017 deltog ca. 154.500 børn på Naturens Dag i anden uge af september, mens ca. 60.000 danskere troppede op på Naturens Dag om søndagen.

Siden 2010 har Naturens Dag været et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

I 2010 modtog Naturens Dag årets kommunikationspris.

Om partnerne bag

Friluftsrådet støtter og opmuntrer til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager interesser og behov for 85 medlemsorganisationer samt for befolkningen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. DN er landets største natur- og miljøorganisation med 130.000 medlemmer og ca. 1.300 frivillige aktive.

Nordea-fonden støtter Naturens Dag med 2,3 mio. kr. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer sundhed, motion, natur og kultur. Se mere om Nordea-fonden

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet samarbejder desuden med en række organisationer og kommuner, som er med til at realisere Naturens Dag. Uden deres bidrag ville vi ikke være i stand til at afholde Naturens Dag.

Samarbejdspartnere

Naturvejlederforeningen i Danmark er et forum for naturvejledere og andre, der arbejder med naturvejledning, naturformidling og miljøvejledning. Foreningen har omkring 350 medlemmer. Se mere på natur-vejleder.dk


Fjordens Dag på Fyn afholdes på Naturens Dag og danner rammen for en bred vifte af aktiviteter med fokus på natur, friluftsliv, miljø og sundhed. Gennem gode oplevelser, der skaber glæde, opfordres folk til at tage vare på naturen. Se mere på fjordensdag.dk